Denna sida riktar sig mot dig som arbetar inom hälso- och sjukvården  

  

Waran® och Warfarin Orion® är inte utbytbara mot varandra.


Enligt Läkemedelsverkets rekommendation är Waran® och Warfarin Orion® inte utbytbara mot varandra. Warfarin har snäv terapeutisk bredd och det kan vara viktigt att patienterna kan identifiera tabletterna för att undvika felmedicinering.


Det blodförtunnande läkemedlet Waran®, som innehåller warfarin, har funnits länge på den svenska marknaden och färgämnet indigokarmin E132 är tillsatt för att ge tabletterna en karakteristisk färg. Färgämnet är tillsatt för att det är viktigt att patienterna ska kunna identifiera tabletterna och undvika felmedicinering.


Patienter som varit överkänsliga mot färgämnet indigokarmin E132 har tidigare fått vita Waran® på licens, men sedan december godkänner inte Läkemedelsverket fler licenser. Vid byte till annat warfarin preparat pga överkänslighet krävs tätare kontroller av INR-värdet samt uppföljning för att utesluta att bytet föranleder till dosjustering.


Warfarin Orion® tabletter är vita och innehåller inte det färgämne som ger Waran tabletter dess karakteristiska färg, vilket gör dem svårare att särskilja från andra mediciner.


Takedas Waranbrickor skall endast användas vid behandling med Waran®, då det står Waran® på brickan.